Inwestycje TFI PZU

W 2021 roku działania akwizycyjne prowadzone były w czasie trwającej pandemii i ograniczonego dostępu klientów do punktów stacjonarnych. Pomimo tego wykazały one, że największy potencjał sprzedażowy ma bezpośredni kontakt z klientem, głównie podczas jego obsługi w...

1